-----------------------------------------------
קיצור כתובות - TvP.co.il
-----------------------------------------------
קיצור כתובות - Prv.co.il
-----------------------------------------------
טלויזיה באינטרנט - TvoD.Kuchi.be
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
ונטרילו בעברית - TiL-Vent (Kuchi.be)
-= Kuchi - Soft's - MultiTS =-
אפשרות לפתיחה של כמה פעמים + ביטול באן של שרתים

-----------------------------------------------